Overige

Bezwaar tegen verkeersboete (administratief beroep)

Administratief beroep tegen verkeersboete

Tegen de oplegging van een verkeersboete kan degene tot wie de beschikking is gericht, administratief beroep instellen bij de officier van justitie. Dit kunt u doen per post en via het Digitaal Loket Verkeer. U leest hier meer over deze procedure op de site van het CJIB.


Beroep bij de kantonrechter tegen verkeersboete

Tegen de beslissing van de officier van justitie kan degene die administratief beroep heeft ingesteld, beroep instellen bij de rechtbank; het beroep wordt behandeld en beslist door de kantonrechter. 


Hoger beroep tegen verkeersboete

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan.

Laat u informeren over de termijnen waaraan u zich moet houden bij het indienen van de stukken en bij het opstellen daarvan.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw situatie is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Lees zorgvuldig de site van het CIJB door voordat u handelt en/of laat u hierbij helpen door een juridisch adviseur.  Het is bovendien altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.