Mediation

Wat kost mediation?

Bloem. Wat kost mediation?

Wat kost mediation?
De mediator werkt op basis van een uurtarief of rekent een van tevoren afgesproken prijs. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing.

De mediator informeert je van te voren over het uurtarief en hij is verplicht dit uurtarief te vermelden in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld.

Om misverstanden te voorkomen, zal de mediator in de mediationovereenkomst opnemen welke kosten wel of niet vallen onder het uurtarief.

Indien gewenst mag de mediator de mediation ook aannemen voor een vast tarief of maximaal aantal uren. Belangrijkste is dat de mediator niet verantwoordelijk is over de uitkomst van de mediation en de duur van de mediation.

Werkt de mediator met een voorschot dan zal dit in de mediationovereenkomst worden opgenomen. Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar je kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Penny Bleeker-Bloem, gediplomeerd mediator gevestigd in Oterleek (Alkmaar)  

Voor dit artikel geldt: copyright Penny Bleeker-Bloem, www.bloemmediation.nl. Alle rechten voorbehouden.