Wat is en doet een rechtswinkel?

Toegankelijke hulp en advies
Het is belangrijk dat rechtshulp voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, ook voor minder draagkrachtige rechtzoekenden. Een rechtswinkel (ook wel wetswinkel genoemd) draagt sterk bij aan dit streven. Bij een rechtswinkel kunt u tegen een sterk gereduceerd tarief terecht voor juridisch advies. Bij de meeste rechtswinkels kunt u zelfs kosteloos advies inwinnen. Zij kunnen u verder vaak ook helpen bij het opstellen van een brief of bezwaarschrift en het vinden van een andere geschikte instantie voor hulp.

Wie werken er bij een wetswinkel?
De vrijwilligers of medewerkers die een wetswinkel draaiende houden, bestaan meestal uit rechtenstudenten die ervaring op willen doen, hun theoretische kennis in de praktijk willen brengen en die rechtzoekenden simpelweg willen helpen. In enkele gevallen zitten er afgestudeerde juristen of advocaten tussen.

Hoe waarborgt een rechtswinkel de kwaliteit van hulp?
De studenten die werkzaam zijn bij een wetswinkel moeten vaak eerst voldoen aan bepaalde eisen. Wat wij vaak zien, is dat studenten een bepaald en een minimum aantal vakken van de studie succesvol moeten hebben afgerond voordat zij worden aangenomen. Is een zaak te complex of moet er geprocedeerd worden? Dan verwijzen rechtswinkels u waarschijnlijk door naar andere professionele rechtshulp, zoals een advocaat.

Hoe gaat een rechtswinkel te werk?
Veelal zal er gebruik worden gemaakt van een inloopspreekuur. Waar de ene rechtswinkel advies geeft tijdens het spreekuur, verleent de andere wetswinkel schriftelijk advies binnen een bepaalde termijn na afloop van het spreekuur. De precieze werkwijze van een rechtswinkel verschilt dan ook per organisatie. Voor meer en specifieke informatie kunt u daarom het beste kijken op de website van een rechtswinkel. Kijk hier of wij samenwerken met een rechtswinkel bij u in de buurt.

Door alle relevante documenten en feiten te verzamelen en deze mee te nemen naar het spreekuur, zorgt u ervoor dat de medewerkers u sneller en beter kunnen helpen.