Reizen

Wat als uw pakketreis niet aan de verwachtingen van de pakketreisovereenkomst voldoet?

Home » Reizen » Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Pakketreis voldoet niet aan verwachtingen

Voldoet uw pakketreis niet aan de verwachtingen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding of vervangende reis. De organisator van uw reis is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreisovereenkomst betrekking heeft.

Voldoet een reisdienst van uw pakketreisovereenkomst niet aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht verwachten (non-conformiteit), stel uw organisator hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte. De organisator moet de zogenaamde ‘non-conformiteit’ verhelpen.


Recht op passende prijsverlaging

Is het verhelpen van de non-conformiteit niet mogelijk of brengt dit onredelijk hoge kosten met zich mee voor de organisator van uw reis in uw situatie, dan heeft u recht op een passende prijsverlaging voor iedere periode waarin er sprake is van de non-conformiteit, tenzij deze aan u is toe te rekenen.


Schadevergoeding bij schade

Wordt de non-conformiteit niet verholpen? Dan heeft u recht op een passende schadevergoeding als u schade lijdt als gevolg van de non-conformiteit, tenzij dit aan uzelf is te wijten, er sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, of het te wijten is aan iemand die niet bij pakketreisovereenkomst betrokken is en dit niet kon worden voorzien of voorkomen.

De schadevergoeding moet zo snel mogelijk worden uitbetaald.


Zelf actie ondernemen

Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door u bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft u de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Als de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen of indien deze onmiddellijk moet worden verholpen, hoeft u geen termijn te bepalen.


Alternatief arrangement zonder bijkomende kosten, als groot deel van de diensten niet gaat zoals overeengekomen


Indien een aanzienlijk deel van de diensten (waaronder begrepen de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek) niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de pakketreisovereenkomst, moet de organisator zonder bijkomende kosten voor de reiziger (met het oog op de voortzetting van de pakketreis) geschikte alternatieve arrangementen aanbieden. Deze moeten, indien mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn dan die welke in de overeenkomst is bepaald.

Indien de voorgestelde alternatieve arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit dan in de pakketreisovereenkomst is bepaald, dient de organisator u een passende prijsverlaging te geven.

U kunt voorgestelde alternatieve arrangementen alleen afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken of indien de toegekende prijsverlaging ontoereikend is.


Accommodatie op kosten van de organisatie als u niet kunt terugkeren

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, zijn de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger, voor rekening van de organisator.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in. De informatie in dit artikel is zeer beknopt en algemeen. In uw specifieke situatie kunnen er andere regels gelden.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.