Huurrecht

Wanneer is onderverhuur toegestaan?

Home » Huurrecht » Onderverhuur

Overdragen sleutels. Onderverhuur.

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder. Onderverhuur is dus niet altijd toegestaan.


Onderverhuur

Stel u huurt een woonruimte. U wilt wat extra geld bijverdienen en u besluit een kamer te verhuren. Is dit mogelijk? U leest het hieronder.

Onderverhuur door huurder van woonruimte

Bent u huurder van een woonruimte? Dan mag u het gehuurde niet altijd aan een ander in gebruik geven. Sterker nog, de hoofdregel is dat de huurder het gehuurde niet geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik mag geven zonder toestemming van de verhuurder.


Toestemming verhuurder voor onderverhuur

Dit betekent dat u in principe toestemming moet hebben van uw verhuurder om het gehuurde, zoals een studentenkamer, onder te verhuren. Bent u huurder van een zelfstandige woning en heeft u uw hoofdverblijf in de woning? Dan bent u echter wel bevoegd om een gedeelte van uw huurwoning onder te verhuren aan een ander.

Let wel op of deze mogelijkheid niet is uitgesloten in uw huurovereenkomst.


Wat is een zelfstandige woning en hoe zit dat bij een studentenkamer?

Onder zelfstandige woning wordt verstaan: een woning met een eigen toegang, welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, zoals het toilet of de badkamer.

Een studentenkamer in een studentenhuis is vaak bijvoorbeeld geen zelfstandige woning.


Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen onderhuurder

De huurder kan door de verhuurder worden aangesproken op gedragingen van derden, zoals gasten die in het gehuurde worden uitgenodigd, onderhuurders, huisgenoten etc.

Dit geldt dus ook in het geval van schade die is veroorzaakt door een onderhuurder. Aan onderhuren kunnen daarom risico’s verbonden zitten.

Maak altijd duidelijke afspraken met uw verhuurder en onderhuurder en laat u juridisch adviseren, zodat u op een rijtje heeft wat uw rechten, risico’s en verplichtingen zijn, voordat u een ruimte onder verhuurt.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.