Reizen

Geannuleerde vlucht: waar heeft u recht op?

Geannuleerde vlucht

Geannuleerde vlucht

Gaat u op reis met het vliegtuig binnen Europa, vanuit Europa of naar Europa met een Europese vliegtuigmaatschappij, check dan na bij uw vliegtuigmaatschappij of de Europese regelgeving van toepassing is op uw vlucht. Wordt deze namelijk geannuleerd, dan kunt u recht hebben op een vergoeding.


Bij een geannuleerde vlucht heeft u recht op een keuze tussen:

a) – volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen tegen de prijs waarvoor het gekocht was, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en voor het gedeelte en de gedeelten die reeds zijn gemaakt indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan van de passagier geen zin meer heeft.

– een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt bij de eerste gelegenheid;

b) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of

c) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar hun eindbestemming, op een latere datum naar keuze van de passagier, indien er plaats beschikbaar is.


Vergoeding bij geannuleerde vlucht

Hoe hoog uw eventuele vergoeding is, hangt af van de afstand van uw vlucht.

a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 km;

b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;

c) 600 EUR voor alle niet onder a) of b) vallende vluchten.

Maar let op! In de volgende gevallen heeft u geen recht op de bovenstaande vergoeding:

  • de annulering is u tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd meegedeeld, of
  • de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar de bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt, of
  •  de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar de bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, is ook niet verplicht compensatie te betalen als hierboven bedoeld indien zij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Denkt u hierbij aan slecht weer of terrorisme.


Omstandigheden die leiden tot verlaagd compensatiebedrag

Indien de passagiers een andere vlucht naar hun eindbestemming wordt aangeboden en de aankomsttijd niet meer dan hieronder vermeld afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht, dan kan de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert de compensatiebedragen met 50 % verlagen:

a) twee uur voor alle vluchten van 1500 km of minder, of

b) drie uur voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km, of

c) vier uur voor alle vluchten die niet onder a) of b) vallen,


Het recht op verzorging

Bij een geannuleerde vlucht heeft u bovendien recht op

a) maaltijden en verfrissingen in verhouding tot de wachttijd:

b) twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten


Accommodatie en vervoer

In het geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste een dag later dan de geplande vertrektijd van de geannuleerde vlucht zal vertrekken, krijgt u een gratis hotelaccommodatie in gevallen waarin een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt, of waarin een langer verblijf noodzakelijk wordt dan het door de u geplande verblijf.

U heeft recht op gratis vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of andere accommodatie).


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Controleer ten slotte altijd op internet of bij uw vliegmaatschappij  of de bovenstaande regels op uw vlucht van toepassing zijn of laat u hierover adviseren. Bovenstaande regels betreffen namelijk EU-recht.