Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden in pdf

  1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De artikelen kunnen niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. De artikelen informeren u over de algemene regels in bepaalde (juridische) situaties, opdat u een betere afweging kunt maken over het aanwenden van juridische hulp en tijdig geschikte juridische hulp inschakelt als u een situatie herkent.

  2. In de artikelen wordt in principe niet ingegaan op bijzondere regels of uitzonderingen. Het recht is bovendien zo omvangrijk dat de informatie op deze website onmogelijk volledig kan zijn. Juridischevoorlichting.nl, diens oprichters en vennoten kunnen  niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden van op deze website weergegeven informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

  3. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand en kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk zijn, behoudens schade door opzet of bewuste roekeloosheid.

  4. Voor een juiste beoordeling van uw juridische mogelijkheden en risico’s is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Neem bij juridische problemen of vraagstukken daarom altijd contact op met een jurist, rechtswinkel of advocaat voor het maken van een afspraak of als u een situatie herkent. Zij zullen uw kwestie dienen te beoordelen aan de hand van een persoonlijke bespreking. Via onze site kunt u in contact komen met rechtswinkels en advocaten. Deze vindt u onder onze partners voor juridische hulp.

  5. Wees u ervan bewust dat het recht constant in beweging is. Informatie kan niet meer actueel zijn wanneer u deze bekijkt. Houdt daarom rekening met de publicatiedatum van de informatie. De artikelen bevatten bovendien enkel algemene informatie over in Nederland geldend recht.

  6. Het gebruik van links naar websites van derden is voor eigen risico. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de handelswijze of cookie die gebruikt wordt door een andere website of de daarop weergegeven informatie. Informatie over hoe wij zelf cookies gebruiken en omgaan met uw privacy vindt u in onze privacy verklaring en cookie verklaring.

  7. Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  8. Wij vragen nooit naar persoonlijke gegevens of gevoelige informatie van u. Wij raden u daarom aan om ook geen dergelijke informatie naar ons toe te sturen. Op deze manier verkleint u de kans dat gevoelige informatie in verkeerde handen terecht komt. Uiteraard gaan wij altijd zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om.

  9. Ten slotte vermelden we hierbij dat de oprichters van deze site nog in opleiding zijn , weinig expertise hebben met betrekking tot de gebieden waarover op deze website wordt geschreven en slechts algemene informatie geven. Handel daarom nooit enkel op basis van de artikelen op deze website, maar win eerst nadere informatie en advies in bij een officiële rechtswinkel/jurist/advocaat of andere professionele organisatie die rechtshulp biedt.

  10.  Gebruikt u www.juridischevoorlichting.nl? Dan wordt u geacht onze privacy- en cookieverklaring en gebruiksvoorwaarden te hebben geraadpleegd en deze geaccepteerd te hebben. Dit hebben wij uitdrukkelijk naar voren gebracht in onze verklaringen, deze voorwaarden en in de ´banner´ die u onderaan de pagina heeft gezien/ziet bij uw eerste bezoek aan onze website.

Raadpleeg hier ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.