Stichting Wetswinkel Uden

Naam: Stichting Wetswinkel Uden
Adres: Nieuwe Markt 3C
Postcode: 5401 HC Uden
E-mail:  bestuur@wetswinkel-uden.nl

Websitewww.wetswinkel-uden.nl 
Facebook: Wetswinkel Uden

Over Wetswinkel Uden
Wetswinkel Uden is een stichting die gratis juridische diensten aanbiedt aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dit juridische advies wordt gegeven door studenten. De meeste studenten die werkzaam zijn bij de Wetswinkel in Uden, zijn afkomstig van de Radboud Universiteit. Zij hebben hier minstens hun propedeuse behaald.

Bij de Wetswinkel werken studenten uit het tweede, derde en masterjaar. Hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd. Wetswinkel Uden bestaat inmiddels 43 jaar (opgericht in 1977) en heeft als doel mensen kosteloos te voorzien van juridische hulp.

Werkwijze
Het is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en parate kennis van de medewerkers hoe de zaak afgehandeld wordt. Indien een zaak te complex is, wordt deze buiten het spreekuur verder afgehandeld. De medewerkers die u geholpen hebben zullen contact met u opnemen, nadat zij het een en ander hebben uitgezocht.De afhandeling van zaken kan op verschillende manieren gebeuren, zoals door het opstellen van een brief, het inwinnen van informatie bij derden of het verrichten van literatuuronderzoek. Welke optie ook wordt gekozen door de medewerkers; altijd wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk advies te geven.

Het feit dat de medewerkers veelal studenten zijn, houdt ook in dat de praktische ervaring op het juridische gebied beperkt is. Dit wordt echter gecompenseerd door theoretische kennis, maar toch kan het voorkomen dat een zaak te complex is. Indien de medewerkers van de Wetswinkel het idee hebben dat zij u niet goed kunnen adviseren, zullen zij u doorverwijzen naar professionele rechtshulp.