Arbeidsrecht

Slapend dienstverband

Tijd om op te staan. Wekker slapend dienstverband. Transitievergoeding.

Update: mei 2020

‘De wetgever wil af van de ‘slapende dienstverbanden’, en de eis van ‘goed werkgeverschap’ brengt met zich mee dat een werknemer niet in dienst gehouden mag worden om de kosten van een transitievergoeding te ontlopen.


Betekenis slapend dienstverband

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en geen loon uitbetaalt krijgt. De arbeidsongeschikte werknemer wordt in dienst gehouden zodat de werkgever geen wettelijke transitievergoeding hoeft te betalen. Een werknemer kan recht hebben op die vergoeding bij ontslag.


Wat zegt ons hoogste gerecht?

Onlangs werd aan de Hoge Raad de vraag gesteld of een werkgever als ‘goed werkgever’ moet instemmen met het verzoek van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het dienstverband, onder betaling van een transitievergoeding. En, zo ja, onder welke omstandigheden? De Hoge Raad heeft zich daarom op 8 november 2019 uitgelaten over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’.


De Regeling compensatie transitievergoeding
Deze regeling is een uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen en is sinds 1 april 2020 in werking getreden. Werkgevers kunnen op basis van de wet en regeling compensatie aanvragen bij het UWV. Dit geldt voor transitievergoedingen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Voorheen beargumenteerden werkgevers dat het beëindigen van een ‘slapend dienstverband’ hoge kosten met zich meebracht. Dit argument gaat volgens de Hoge Raad niet langer op.

De wetgever wil af van de ‘slapende dienstverbanden’, en de eis van ‘goed werkgeverschap’ brengt met zich mee dat een werknemer niet in dienst gehouden mag worden om de kosten van een transitievergoeding te ontlopen.

Uiteraard kunnen er uitzonderingen gelden indien de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft. Dit kan zich voordoen als er een reëel uitzicht is op de op re-integratie van de werknemer.

Auteur: Stichting Rechtswinkel Beuningen

Voor meer informatie zie: Rechtspraak.nl


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd.


Juridische hulp nodig? Kijk hier!
U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van arbeidsrecht. 

Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.