Burenrecht

Recht van overpad: kunnen uw buren dat hebben?

Home » Burenrecht » Recht van overpad

Recht van overpad.


Recht van overpad: wat is het?

Het recht van overpad is een erfdienstbaarheid. Als uw buren gebruik maken van uw erf om bij een zaak op hun eigen erf te komen, is het mogelijk dat er sprake is van een recht van overpad. Zo kunnen zij dat pad bijvoorbeeld nodig hebben om bij hun eigen woning of de openbare weg te komen. 

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het dienende erf is belast ten behoeve van een zogenaamd heersend erf. Dat betekent simpel gezegd dat u moet toestaan dat uw buren op een zo min mogelijk bezwarende wijze gebruik maken van het overpad, als zij een recht van overpad hebben.  


Hoe ontstaat een recht van overpad?

Vestiging van een recht van overpad is mogelijk als de eigenaren van beide percelen een overeenkomst sluiten. In de overeenkomst geeft de eigenaar van het dienende erf toestemming aan de andere partij om van de grond gebruik te maken.

Beide eigenaren maken in onderling overleg afspraken omtrent de rechten en plichten die de erfdienstbaarheid met zich meebrengt. De overeenkomst moet in een notariële akte worden vastgelegd en vervolgens worden ingeschreven in de openbare registers.

De erfdienstbaarheid geldt ook voor toekomstige eigenaren van de erven. Een erfdienstbaarheid kan dus gevestigd zijn door een vorige eigenaar van uw erf.

 

Hoe kunt u erachter komen of er sprake is van een recht van overpad?


Makelaar en koopakte

Alvorens u besluit een huis aan te kopen, is het raadzaam om bij uw makelaar en/of verkoper van het huis na te vragen of er een erfdienstbaarheid rust op de onroerende zaak.

Heeft u dit niet gedaan, is dit niet aan u medegedeeld en wilt u er achteraf achter komen of er sprake is van een erfdienstbaarheid, dan kunt u de koop- of leveringsakte van uw huis controleren.


Erfdienstbaarhedenonderzoek bij Kadaster

U kunt tevens via het Kadaster een erfdienstbaarhedenonderzoek laten uitvoeren. Hieraan zijn kosten verbonden. Het is niet zeker dat een eventuele erfdienstbaarheid wordt gevonden.

Het is namelijk mogelijk dat er een erfdienstbaarheid op uw erf rust zonder dat er een in de openbare registers ingeschreven notariële akte bestaat. Zo kan de erfdienstbaarheid in de loop der jaren zijn ontstaan door verjaring.

Kijk hiervoor eens op deze webpagina van het Kadaster. 


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Gastauteur: Mirjam Uzunhasanoglu