Arbeidsrecht

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Situatie
Misverstanden over vakantierechten zorgen jaarlijks  voor veel stress. Veel werknemers weten niet welke rechten zij hebben bij het opnemen van vakantie. Als u werknemer bent, heeft u recht op een minimaal aantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Op hoeveel dagen u minimaal recht heeft, hangt af van de overeengekomen arbeidsduur per week.

Algemeen Juridisch kader
U heeft per jaar in principe minimaal recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren dat u per week werkt aan vakantie-uren. Als u het verrichten van 40 uur arbeid per week bent overeengekomen, heeft u bijvoorbeeld recht op 160 vakantie-uren per jaar. Dit komt neer op twintig dagen per jaar. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. 

Uw werkgever is verplicht uw loon door te betalen wanneer u deze vrije dagen opneemt.  Het is mogelijk dat u recht heeft op extra vakantiedagen die boven op uw minimale aantal vakantiedagen komen. Dit worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. U kunt in uw arbeidsovereenkomst en cao controleren of u hier recht op heeft.

Verval opgespaarde vakantiedagen
Ten slotte is het van belang dat u uw vrije dagen op tijd opneemt. Uw opgespaarde wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin u de aanspraak op de vrije dagen heeft verworven, tenzij u tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat bent geweest vakantiedagen op te nemen. Door partijen kan in het voordeel van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden, middels een schriftelijke overeenkomst.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin die vakantiedagen zijn opgespaard. Overleg altijd eerst met uw werkgever voordat u vakantie opneemt.

Het verdient aanbeveling om dit interessante artikel van RTL Z ook is te lezen; hierin vertellen zij u over de mogelijkheden van het strategisch opnemen van vakantiedagen.

Let op: in dit artikel benoemen wij geen bijzondere situaties en uitzonderingen.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat met meer expertise op het gebied van arbeidsrecht.  Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.