Huurrecht

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?

Home » Huurrecht » Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning: grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van de verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient de huurder over het algemeen zelf uit te voeren en te bekostigen. Hieronder vindt u ook een link naar een handige lijst!


Verantwoordelijkheid voor onderhoud huurwoning verdeeld tussen huurder en verhuurder

Bij een huurwoning kan het onduidelijk zijn voor wiens rekening de kosten van het onderhoud komen. Stel dat u bijvoorbeeld schade heeft aan uw deur. Wie moet dan die kosten om de deur te repareren betalen? De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan een huurwoning is verdeeld tussen huurder en verhuurder.


Groot onderhoud van de huurwoning voor verhuurder, kleine reparaties voor huurder

Grote reparaties komen over het algemeen voor rekening van uw verhuurder. Klein en dagelijks onderhoud dient u, als huurder, zelf uit te voeren en te bekostigen.

In principe geldt dat onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen indien het gaat om onderhoud dat u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren en weinig kosten met zich meebrengt.

Als er sprake is van klein onderhoud met een hoge kostenpost, dan komt het onderhoud mogelijk alsnog voor rekening van uw verhuurder. In enkele gevallen is het lastig om onderscheid te maken tussen groot en klein onderhoud.


Online lijst voor welk onderhoud van de huurwoning voor wiens rekening komt

Bij twijfel kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen. Hier vindt u een specifieke lijst waarin wordt beschreven welke reparaties voor wiens rekening komen: Rijksoverheid.nl.


Breng uw verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van een gebrek

Als u een gebrek constateert waarvoor uw huurbaas verantwoordelijk is, dan dient u uw verhuurder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Maak hierbij kenbaar dat u van hem verlangt dat het gebrek wordt verholpen.


Aangetekende brief met een redelijke termijn

Het is raadzaam dit te doen middels een aangetekende brief. Hierbij kunt u een redelijke termijn te geven waarbinnen uw verhuurder moet overgaan tot herstel van het gebrek. Een termijn van zes weken wordt vaak als redelijk beschouwd, afhankelijk van de soort en de omvang van het gebrek.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.