Huurrecht

Huurverhoging 2020 vanaf 1 juli: wat is de maximale verhoging en de berekening?

Home » Huurrecht » Huurverhoging 2020

Huurverhoging 2020 berekening


Huurverhoging 2020: wanneer toegestaan?

Huurverhoging 2020: indien u een huis huurt, komt de huurprijs natuurlijk ter sprake. Als de verhuurder de huurprijs wil verhogen is hij of zij aan bepaalde regelgeving gebonden.

Bijvoorbeeld: het voorstel tot huurverhoging moet minimaal twee maanden voordat de verhoging ingaat aan de huurder toegezonden worden. Daarnaast is hij of zij ook gebonden aan een maximaal percentage waarmee de huurprijs verhoogd mag worden.


Huurverhoging 2020: maximaal één keer per jaar verhogen met een maximaal percentage

De verhuurder mag de huurprijs een keer per jaar verhogen. De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximaal percentage vast. Er wordt in de huursector een onderscheid gemaakt tussen vrijesectorwoningen en de sociale sector woningen.


Huurverhoging 2020 sociale huurwoning

De huurwoning valt onder de sociale sector indien de huurprijs onder de €737,14 ligt. De huurprijs mag dan maximaal 5,1% tot 6,6% stijgen. Hoeveel de huurverhoging bedraagt hangt af van uw huishoudinkomen in 2018. Dit zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis.

Was uw huishoudinkomen €43.574 of minder in 2018? Dan mag de huurprijs van uw huis maximaal 5,1% stijgen. Dat geldt dus voor de huurverhoging vanaf 1 juli 2020.

Was uw huishoudinkomen €43.574 of meer in 2018, heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat uw huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag uw huurprijs maximaal 6,6% stijgen.


Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaats

In deze gevallen mag de huur vanaf 1 juli 2020 met maximaal 4,1% omhoog.


Berekening maximale huurverhoging

De berekening voor de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2020 is 2,6% (inflatie 2019) + 2,5 procentpunt, indien het huishoudinkomen €43.574 of minder bedroeg in 2018.

De berekening voor de maximale huurverhoging vanaf 1 juli 2020 is 2,6% (inflatie 2019) + 4,0 procentpunt, indien het huishoudinkomen meer dan €43574 bedroeg in 2018.


Wat is het huishoudinkomen?

Volgens deze webpagina van de Rijksoverheid wordt onder huishoudinkomen verstaan: “Het huishoudinkomen zijn de inkomens van u en alle andere bewoners van uw huis. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Alleen bewoners die op het adres staan ingeschreven op het moment van de huurverhoging tellen mee”.

Het gaat om de verzamelinkomens van 2018 van de bewoners die op 1 juli 2020 staan ingeschreven op het adres. Kijk ook naar de uitzonderingen, die onder meer op de voormelde webpagina worden vermeld.


Schriftelijk bezwaar en Huurcommissie

Bent u het als huurder niet eens met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij uw verhuurder. Mocht de verhuurder hier niet mee akkoord gaan, kan de verhuurder aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.


Het artikel was oorspronkelijk geschreven door Stichting Rechtswinkel Beuningen voor 2019. De versie is inmiddels aangepast door Juridischevoorlichting.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl.