Huurrecht

Voor huurder

Mag ik veranderingen aan het gehuurde aanbrengen?
– Opzeggen huur woonruimte onbepaalde tijd
Verhuurder komt verplichtingen niet na

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?
Betaal ik teveel huur en wat dan?
Mijn verhuurder is overleden

Is uw huurovereenkomst opgezegd om dringende reden voor eigen gebruik, maar is het gehuurde na één jaar niet in gebruik genomen? Mogelijk heeft u dan recht op een schadevergoeding 

Voor verhuurder

Let op! maak een beschrijving van het gehuurde op als verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst

Onderhoud huurwoning: wie is verantwoordelijk?
– Opzegging huurovereenkomst woonruimte
Mijn huurder betaalt de huur niet

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik 

Overig

Brandschade aan huurwoning, wie is aansprakelijk?
Mijn verhuurder wil het huis verkopen
Wanneer is onderverhuur toegestaan?
Gesubsidieerde rechtsbijstand