Huurrecht

Voor huurder

Mag ik veranderingen aan het gehuurde aanbrengen?
– Opzeggen huur woonruimte onbepaalde tijd
Verhuurder komt verplichtingen niet na
Mijn verhuurder wil het huis verkopen

Onderhoud aan uw huurwoning: wie is verantwoordelijk?
Verhoging van de huurprijs: wanneer toegestaan?
Betaal ik te veel huur en wat dan?
Mijn verhuurder is overleden

Is uw huurovereenkomst opgezegd om dringende reden voor eigen gebruik, maar is het gehuurde na één jaar niet in gebruik genomen? Mogelijk heeft u dan recht op een schadevergoeding 

Voor verhuurder

Let op! maak een beschrijving van het gehuurde op als verhuurder bij het aangaan van een huurovereenkomst

Verhoging van de huurprijs: wanneer toegestaan?
Onderhoud huurwoning: wie is verantwoordelijk?
– Opzegging huurovereenkomst woonruimte
Mijn huurder betaalt de huur niet

Opzegging huurovereenkomst om dringende reden voor eigen gebruik 

Overig

Brandschade aan huurwoning, wie is aansprakelijk?
Wanneer is onderverhuur toegestaan?
Gesubsidieerde rechtsbijstand