Verkeer

Groen licht en uw auto slaat af, bent u dan aansprakelijk bij een ongeval met een achteropkomende bestuurder?

Situatie
Twee auto’s rijden weg als het stoplicht groen wordt. De motor van de voorste auto slaat opeens af en de auto valt stil. De achterste auto kan een aanrijding niet voorkomen. Moet de verzekeraar van de voorste auto de schade aan de andere auto vergoeden?

Dit is een vraag die in het verleden aan de rechter is voorgelegd. De eisende partij vorderde dat de verzekeraar van de voorste auto de schade aan de andere auto moest vergoeden. Hoe oordeelde rechter hierover?

Algemeen juridisch kader
Volgens de wet moet u doorgaan bij een groen verkeerslicht
Op grond van de wet bent u bij een groen verkeerslicht verplicht om door te rijden als dit kan. De rechter is van oordeel dat de bestuurder van de voorste auto dit ook heeft gedaan.

Toen het stoplicht van rood naar groen ging, reed de bestuurder van de voorste auto door. Dat de motor afsloeg en de auto daardoor stil kwam te staan, betekent volgens de rechter niet dat de bestuurder zich niet aan de regel heeft gehouden.

Voldoende afstand houden als achterligger
U moet uw voertuig tijdig tot stilstand kunnen brengen wanneer u rijdt. Dit betekent dat u voldoende afstand moet houden van u voorligger. Deze regel houdt ook de rechter in gedachte.

De rechter in deze zaak stelt dat als een auto, nadat deze bij een groen verkeerslicht optrekt, plotseling stopt of moet stoppen, om allerlei redenen denkbaar is.

Dit betekent dat een auto die tot stilstand komt bij een groen licht, zoals in deze situatie, niet evident een gevaarlijke situatie oplevert, maar eerder een situatie waar achteropkomend verkeer bij het wegrijden van een verkeerslicht op moet anticiperen.

Dat in dit geval een ongeluk is ontstaan, doet daar volgens de rechter niets aan af. Een ongeval kan immers ook door een andere reden ontstaan, bijvoorbeeld doordat het achteropkomende verkeer onvoldoende afstand houdt op een voorganger.

De rechter heeft in deze casus beslist dat uit de omstandigheden niet voldoende is gebleken dat de voorste bestuurder enig wettelijk voorschrift heeft geschonden en wijst daarom de vordering van eiser af.

Dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die veroorzaakt is door uw handelen, betekent dus niet altijd dat u aansprakelijk bent. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen als u in een soortgelijke situatie terecht komt.

In de volksmond wordt vaak gezegd dat de persoon die achter op een voorligger botst, aansprakelijk is. Dit is inderdaad vaak het geval in de praktijk, maar niet altijd. Het hangt altijd af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.