Gesubsidieerde rechtsbijstand 2023

Preview

Heeft u een advocaat nodig, maar denkt u deze niet te kunnen betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval wordt een deel van de kosten vergoed. U betaalt dan alleen uw eigen bijdrage. Daarbovenop kunt u ook nog een korting krijgen via het Juridisch Loket. Lees hieronder wat de voorwaarden zijn en hoe dit verder zit!

Gesubsidieerde rechtsbijstand: kies de juiste vorm

Om aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden voldaan aan drie voorwaarden. Er wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen verschillende typen rechtshulp.  Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de reguliere toevoeging. Toevoeging is een andere term voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een deel van de kosten blijft u zelf betalen. Daarmee wordt de eigen bijdrage bedoeld.

Wil u een toevoeging voor personen- en familierecht, mediation, lichte advies toevoeging (LAT) of een LAT personen- en familierecht toevoeging? Scrol dan naar de juiste tabellen op deze website.


Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand 2023

Goede reden voor toevoeging
Ten eerste
 moet er sprake te zijn van een situatie waardoor u een goede reden heeft om gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een conflict heeft met een wederpartij en als u dit conflict niet zelf of in onderling overleg kunt oplossen.

Drempelbedrag inkomen voor toevoeging
Ten tweede
wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen. Bij de controle van uw inkomsten wordt uitgegaan van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd.

Om te bepalen of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, wordt naar uw inkomen uit 2021 (peiljaar) gekeken. Bent u alleenstaande, dan mag de hoogte van uw fiscaal jaarinkomen in 2021 niet meer dan €30.000 bedragen. Bent u gehuwd, samenwonend, of heeft u een eenoudergezin, dan mag uw fiscaal jaarinkomen niet hoger zijn dan €42.400.

Drempelbedrag vermogen voor toevoeging
Ten derde wordt er gekeken naar de hoogte van uw vermogen in box 3. Uw vermogen mag niet groter zijn dan €31.340 (peiljaar 2021). Als u aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet, komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.


Eigen bijdrage toevoeging voor rechtsbijstand 2023

U zult altijd een eigen bijdrage moeten betalen. De hoogte hiervan varieert van €218 tot en met €918, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Ten slotte hoeft u de toevoeging niet zelf aan te vragen. Dit zal uw advocaat voor u doen, nadat deze heeft uitgezocht of u aan alle voorwaarden voldoet.


Korting toevoeging voor rechtsbijstand 2023

U kunt in sommige gevallen een korting van € 59,- op uw eigen bijdrage krijgen, als u eerst telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en zij een zogenaamd diagnosedocument opstellen en u doorverwijzen naar een advocaat. 

Kijk voor meer informatie ook eens hier op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Deel hier onze blog

Share on facebook
Delen
Share on whatsapp
Delen
Share on twitter
Delen
Share on email
Delen

We posten actuele en belangrijke berichten op onze Facebook pagina. Blijf op de hoogte door de pagina hieronder te liken.