Overige

Gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod)

Situatie en juridisch kader
Op 1 augustus 2019 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding; in de volksmond ook wel het ‘boerkaverbod’ genoemd. In Nederland is vrijheid een belangrijk begrip. Iedereen mag zich in principe kleden zoals hij of zij wil. Deze vrijheid is nu enigszins beperkt op specifieke locaties. Het gaat om locaties waar het noodzakelijk is dat men elkaar kan herkennen. In de wet staat hierover het volgende:

“Het is verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.”

Aan welke kleding moet u denken bij het verbod?
U moet hierbij denken aan kleding in de zin van een bivakmuts, helm waardoor het gezicht onherkenbaar wordt, boerka, nikab, masker etc.. Een hoofddoek, geschminkt gezicht of pet vallen bijvoorbeeld in principe weer niet onder het verbod. Al zal dit afhangen van de omstandigheden van het geval.

Uitzonderingen op de regel
Het verbod is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • De kleding wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van de zorginstelling;
  • De kleding is noodzakelijk ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
  • De kleding is noodzakelijk in verband met de eisen die aan de uitoefening van een beroep of sport worden gesteld, of;
  • De kleding is passend in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit
  • Het bevoegd gezag van een zorginstelling staat toe dat de kleding wordt gedragen in niet-residentiële delen van de zorginstelling door cliënten of patiënten die daar voor een niet vaststaande tijd verblijven. Dit geldt ook voor hun bezoekers.

Overtreding verbod
Overtreedt u het verbod? Dan kan de politie worden ingeschakeld en kunt u gestraft worden met een geldboete.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. U kunt kosteloos (juridisch) advies inwinnen bij een rechtswinkel. Ook kunt u zich wenden tot een advocaat. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.