Huurrecht

Gebreken aan huurwoning en huurvermindering

Gebreken huurwoning en huurvermindering

Auteur: Rechtswinkel Beuningen

Huurvermindering bij gebreken aan huurwoning
Als huurder kan je in aanmerking komen voor huurvermindering wanneer er een ernstig gebrek in je huurwoning is. Huurvermindering houdt in dat je een lager bedrag betaalt net zo lang tot het gebrek is verholpen door de huurder.

Voorwaarden
De huurder dient ten eerste het gebrek schriftelijk bekend te maken aan de verhuurder. De verhuurder heeft vervolgens zes weken de tijd om het gebrek te verhelpen.

Indien de verhuurder het gebrek niet heeft verholpen binnen deze termijn, kan de huurder bij de Huurcommissie een verzoek instellen om uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs met inachtneming van de gebreken.

Wat is een gebrek?
Een gebrek is een omstandigheid waardoor je als huurder niet het volledige woongenot hebt van je huurwoning. Hierbij moet rekening worden gehouden met wat je als huurder van een goed onderhouden huurwoning mag verwachten.

Gebrekenboek van de Huurcommissie
De Huurcommissie heeft alle gebreken opgenomen in het zogeheten gebrekenboek. De gebreken zijn onderverdeeld in drie verschillende lijsten. Een gebrek uit lijst A leidt bijvoorbeeld tot een verlaging naar 20% van de maximale huurprijs. Je betaalt als huurder in dat geval 80% minder dan eerst.

De Huurcommissie kan ook gebreken die niet in het gebrekenboek zijn opgenomen als ernstig gebrek of tekortkoming aanmerken, zodat er in dat geval alsnog een aanspraak op huurvermindering kan worden gedaan.

(Ver)huurders in de vrije sector
In beginsel is de Huurcommissie slechts ingesteld voor (ver)huurders van sociale huurwoningen, maar huurders in de vrije sector kunnen ook een beroep doen op de Huurcommissie. Dit is mogelijk indien beide partijen in de huurovereenkomst hebben vastgelegd dat geschillen aan de Huurcommissie worden voorgelegd.

Als er niks in de huurovereenkomst is vastgelegd, kunnen de huurder en verhuurder alsnog samen afspreken om dit ene geschil aan de Huurcommissie voor te leggen.  

Dit artikel is geschreven door Rechtswinkel Beuningen