Mediation

De voordelen van mediation

De voordelen van mediation
• Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
• Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (je schakelt maar één mediator in en de kosten kan je delen).
• Omdat je samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij je passen.
• Mediation heeft een informeel karakter.
• Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; je hebt beiden inspraak.
• Er wordt gedacht in opties, mogelijkheden om te komen tot de gewenste gezamenlijke oplossingen. Dus je kijkt niet terug naar het verleden, maar juist naar de toekomst.
• Mediation is toekomstgericht en gemaakte afspraken zijn duurzamer.

Auteur
Dit artikel is geschreven door Penny Bleeker-Bloem, gediplomeerd mediator gevestigd in Oterleek (Alkmaar)  

Voor dit artikel geldt: copyright Penny Bleeker-Bloem, www.bloemmediation.nl. Alle rechten voorbehouden.