Verkeer

Aanrijding met een fietser of voetganger? U bent vaak voor minimaal 50 procent aansprakelijk

Zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, worden door de wet beschermd. Rijdt een automobilist een fietser of voetganger aan? Dan is eigenaar/houder van de auto meestal voor minimaal 50% van de schade aansprakelijk. Dit wordt de 50% regel genoemd.

Geen ruimte voor aansprakelijkheid is er in het geval dat de automobilist zich succesvol beroept op overmacht of als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer.


Verkeersdeelnemer van jonger dan 14 jaar: aansprakelijkheid

Gaat het om een zwakkere verkeersdeelnemer van jonger dan 14 jaar, dan is de automobilist in principe voor 100% van de schade aansprakelijk. Dit is alleen niet het geval als er sprake was van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij de andere partij.


Overmacht wordt niet snel aangenomen

Volgens vaste rechtspraak is van overmacht alleen sprake als de bestuurder van een motorrijtuig foutloos heeft gereden, hem of haar rechtens geen verwijt kan worden gemaakt, en dat de fouten van de wederpartij zo onwaarschijnlijk waren dat met die mogelijkheid naar redelijkheid geen rekening gehouden had hoeven worden.

Men mag er in het verkeer niet op vertrouwen dat elke verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels houdt en moet ervoor zorgen dat tijdig en in voldoende mate geanticipeerd kan worden op fouten van andere verkeersdeelnemers.  


50% en 100% regel

Kan geen succesvol beroep worden gedaan op overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid? Dan wordt vervolgens gekeken naar de causaliteitsverdeling en een eventuele billijkheidscorrectie. Hierbij is van belang in welke mate de gedragingen van beide partijen hebben bijgedragen aan de schade.

Hierbij blijven de 50 en 100% regel van toepassing. Is de schade door het ongeval voor 80 procent te wijten aan een fietser van veertien jaar of ouder, dan blijft de automobilist dus alsnog voor 50% aansprakelijk. Anderzijds, als de schade voor 80% procent te wijten is aan de automobilist, dan is deze wel voor 80% aansprakelijk.


Billijkheidscorrectie

Is de causaliteitsverdeling vastgesteld, dan wordt vervolgens gekeken of de aansprakelijkheidsverdeling nog moet worden gecorrigeerd op basis van de ‘billijkheidscorrectie’. Hierbij zijn onder andere de ernst van het letsel, de ernst van de gemaakte fouten van beide partijen en andere bijzondere omstandigheden van belang die een gecorrigeerde aansprakelijkheidsverdeling kunnen rechtvaardigen.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Laat uitzoeken of deze regels van toepassing zijn in uw geval.

Verkeer

Groen licht en uw auto slaat af, bent u dan aansprakelijk bij een ongeval met een achteropkomende bestuurder?

Situatie
Twee auto’s rijden weg als het stoplicht groen wordt. De motor van de voorste auto slaat opeens af en de auto valt stil. De achterste auto kan een aanrijding niet voorkomen. Moet de verzekeraar van de voorste auto de schade aan de andere auto vergoeden?

Dit is een vraag die in het verleden aan de rechter is voorgelegd. De eisende partij vorderde dat de verzekeraar van de voorste auto de schade aan de andere auto moest vergoeden. Hoe oordeelde rechter hierover?

Algemeen juridisch kader
Volgens de wet moet u doorgaan bij een groen verkeerslicht
Op grond van de wet bent u bij een groen verkeerslicht verplicht om door te rijden als dit kan. De rechter is van oordeel dat de bestuurder van de voorste auto dit ook heeft gedaan.

Toen het stoplicht van rood naar groen ging, reed de bestuurder van de voorste auto door. Dat de motor afsloeg en de auto daardoor stil kwam te staan, betekent volgens de rechter niet dat de bestuurder zich niet aan de regel heeft gehouden.

Voldoende afstand houden als achterligger
U moet uw voertuig tijdig tot stilstand kunnen brengen wanneer u rijdt. Dit betekent dat u voldoende afstand moet houden van u voorligger. Deze regel houdt ook de rechter in gedachte.

De rechter in deze zaak stelt dat als een auto, nadat deze bij een groen verkeerslicht optrekt, plotseling stopt of moet stoppen, om allerlei redenen denkbaar is.

Dit betekent dat een auto die tot stilstand komt bij een groen licht, zoals in deze situatie, niet evident een gevaarlijke situatie oplevert, maar eerder een situatie waar achteropkomend verkeer bij het wegrijden van een verkeerslicht op moet anticiperen.

Dat in dit geval een ongeluk is ontstaan, doet daar volgens de rechter niets aan af. Een ongeval kan immers ook door een andere reden ontstaan, bijvoorbeeld doordat het achteropkomende verkeer onvoldoende afstand houdt op een voorganger.

De rechter heeft in deze casus beslist dat uit de omstandigheden niet voldoende is gebleken dat de voorste bestuurder enig wettelijk voorschrift heeft geschonden en wijst daarom de vordering van eiser af.

Dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die veroorzaakt is door uw handelen, betekent dus niet altijd dat u aansprakelijk bent. Het is daarom raadzaam om advies in te winnen als u in een soortgelijke situatie terecht komt.

In de volksmond wordt vaak gezegd dat de persoon die achter op een voorligger botst, aansprakelijk is. Dit is inderdaad vaak het geval in de praktijk, maar niet altijd. Het hangt altijd af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.