Overige

Zorgtoeslag: de voorwaarden 2022

Voorwaarden zorgtoeslag 2022

Zorgtoeslag is niet vanzelfsprekend in Nederland. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op zorgtoeslag. Ten eerste moet u 18 jaar of ouder zijn. Ten tweede dient u in het bezit te zijn van een Nederlandse zorgverzekering.

Ten derde mag uw inkomen niet hoger zijn dan €31.998, indien u geen toeslagpartner heeft. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag het gezamenlijke inkomen maximaal €40.944 bedragen.

De vierde voorwaarde houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning heeft. Ook uw toeslagpartner of medebewoner moet legaal in Nederland zijn. Ten vijfde mag uw vermogen niet meer zijn dan €120.020, indien u alleenstaand bent. Het gezamenlijke vermogen voor samenwonenden mag niet meer bedragen dan €151.767.


Terugbetalen te veel ontvangen toeslag

Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd blijkt dat u te veel zorgtoeslag heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u meer bent gaan verdienen in dat jaar. In dat geval zult u het overschot moeten terugbetalen. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld ook zijn dat uw werkelijke inkomen hoger blijkt dan het door u opgegeven geschatte inkomen.

Een andere reden is dat uw vermogen hoger blijkt waardoor u recht hebt op minder zorgtoeslag. U kunt inloggen op ‘Mijn toeslagen’ op de website van de belastingdienst om de specifieke reden die voor u geldt, in te zien.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/

Overige

Wat kunt u doen als u een bedrag heeft overgemaakt naar een verkeerde ontvanger?

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger

Een bedrag overmaken naar de verkeerde ontvanger. Het kan iedereen overkomen en is erg vervelend. De verkeerde ontvanger is gehouden het onjuist overgemaakte bedrag aan u terug te betalen.


Onverschuldigde betaling

U heeft recht op teruggave van het bedrag en kunt het bedrag terugvorderen.  In juridisch jargon wordt dit het leerstuk van de onverschuldigde betaling genoemd.


Bedrag terugkrijgen

Natuurlijk wilt u het bedrag terug, maar hoe pakt u dit aan? Kent u de persoon naar wie u het bedrag verkeerd heeft overgemaakt, neem dan contact met hem of haar op en vraag het bedrag terug. Kent u de persoon niet, dan gaat dit uiteraard lastiger.

Het beste kunt u dan contact opnemen met uw bank. Als u uw situatie uitlegt, kan uw bank u bijvoorbeeld verder helpen door contact op te nemen met de bank van de ontvanger of de ontvanger zelf.

Zelf kunt u ook aan bank vragen of zij de gegevens van de ontvanger willen en kunnen verstrekken. In dat geval kunt u zelf contact opnemen. Krijgt u het bedrag niet terug van de verkeerde ontvanger, laat u dan juridisch adviseren over nadere mogelijkheden.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Overige

Betaal niet te veel belasting!

Belasting betalen

Belasting… We zien de blauwe envelop liever niet op de deurmat vallen, maar de belasting moet toch weer worden betaald. Dit betekent niet dat de berekende belasting ook altijd klopt. Het is belangrijk dat u weet welke kosten u mag aftrekken, zodat u dit kunt checken en de belastingaangifte beter kunt invullen.

Veel mensen laten onnodig geld liggen. Wist u bijvoorbeeld dat een dieet op doktersvoorschrift en zelfs steunzolen aftrekposten kunnen zijn?

Aftrekposten

Soms moet u rekening houden met een drempelbedrag of mag u niet alle soorten kosten aftrekken van een bepaalde aftrekpost. Houd hier rekening mee en laat u hierover informeren met betrekking tot uw situatie.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.

Overige

Bezwaar tegen verkeersboete (administratief beroep)

Administratief beroep tegen verkeersboete

Tegen de oplegging van een verkeersboete kan degene tot wie de beschikking is gericht, administratief beroep instellen bij de officier van justitie. Dit kunt u doen per post en via het Digitaal Loket Verkeer. U leest hier meer over deze procedure op de site van het CJIB.


Beroep bij de kantonrechter tegen verkeersboete

Tegen de beslissing van de officier van justitie kan degene die administratief beroep heeft ingesteld, beroep instellen bij de rechtbank; het beroep wordt behandeld en beslist door de kantonrechter. 


Hoger beroep tegen verkeersboete

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan.

Laat u informeren over de termijnen waaraan u zich moet houden bij het indienen van de stukken en bij het opstellen daarvan.


Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw situatie is het noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Lees zorgvuldig de site van het CIJB door voordat u handelt en/of laat u hierbij helpen door een juridisch adviseur.  Het is bovendien altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.