Belastingrecht

Aftrekpost specifieke zorgkosten

Belasting berekenen. Aftrekpost zorgkosten.

Aftrekpost specifieke zorgkosten

Wanneer u uw aangifte inkomstensbelasting indient, kunt u gebruik maken van zogenaamde aftrekposten. Het belastbare inkomen wordt hierdoor verminderd, waardoor u minder belasting hoeft te betalen.

Geregeld komt het voor dat men niet op de hoogte is van welke kosten onder zulke aftrekposten vallen en daardoor meer belasting betaalt dan nodig is. In dit artikel wordt u geïnformeerd over de aftrekpost ‘specifieke zorgkosten’.

Wanneer u specifieke zorgkosten maakt, mag u deze onder voorwaarden aftrekken. Denk hierbij aan de kosten van medicijnen, maar ook aan hulpmiddelen. Om belastingfraude te voorkomen is het van belang dat u weet óf u zorgkosten mag aftrekken en welke.


Voorwaarden

De Belastingdienst heeft verschillende voorwaarden opgenomen waar u aan moet voldoen voordat u de zorgkosten mag aftrekken. Deze zijn als volgt:

 • Alleen kosten gemaakt in verband met ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar.
 • U mag enkel de kosten aftrekken in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn.
 • Zorgkosten die onder het verplicht eigen risico vallen mogen niet worden afgetrokken.
 • Alleen het deel van de kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de zorgverzekering of bijstand zijn aftrekbaar.
 • De Belastingdienst kan u vragen de kosten aan te tonen. Het is dus van belang dat u een rekening of afschrift heeft van de kosten.


Overzicht aftrekbare zorgkosten
Het overzicht van veelvoorkomende aftrekbare zorgkosten (mits voldaan aan de voorwaarden), wordt per jaar opnieuw aangepast door de Belastingdienst. Aftrekbare zorgkosten in 2020:

 • Genees- of heelkundige hulp
  • Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling
  • Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist
  • Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist, tandprotheticus of psycholoog
  • Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts (onder voorwaarden)
  • Door een arts voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen) behalve de wettelijke eigen bijdrage
  • Kosten van een ivf-behandeling (onder voorwaarden)

 • Hulpmiddelen
  • Steunzolen
  • Gehoorapparaten (onder voorwaarden)
  • Kosten voor een zorgrobot (onder voorwaarden)
  • Aanpassingen aan een auto of fiets
  • Prothesen
  • Stomadouche
  • Dyslexiepakketten
  • Alarmsystemen in verband met ziekte, zoals epilepsie
  • Assistentiehonden

 • Vervoer
  • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis per kilometer
  • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap

 • Overig
  • Dieetkosten, vast bedrag per dieet (zie hiervoor dieetlijst 2020)
  • Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit (onder voorwaarden)
  • Kosten voor beddengoed of kleding vanwege zieke of invaliditeit (onder voorwaarden)
  • Reiskosten voor ziekenbezoek (onder voorwaarden)

Bron: de voorwaarden die gesteld worden aan specifieke zorgkosten en het overzicht van de aftrekposten vindt u terug op respectievelijk de volgende webpagina´s van de belastingdienst: hier en hier.


Aangifte doen

Wanneer u denkt specifieke zorgkosten gemaakt te hebben die aftrekbaar zijn, moet u hiervan digitaal aangifte doen. Dit kan online op Mijn Belastingdienst door in te loggen met uw DigiD.

Auteur
Myrthe van Empel