Arbeidsrecht

Betekenis cao, wat staat er in en waarom? + voorbeelden

Home » Arbeidsrecht » Betekenis cao

Betekenis cao. Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Betekenis cao: cao is de afkorting van ‘collectieve arbeidsovereenkomst’. Daarin worden afspraken gemaakt over diverse arbeidsvoorwaarden, voor een groep werknemers. Daarom wordt het een collectieve arbeidsovereenkomst genoemd. 

Wat is een cao?

Een cao is een schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten door één of meer werkgevers of één of meer werkgeversorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid en één of meer werknemersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid.

Bij werknemersorganisaties gaat het in veel gevallen om een vakbond, zoals bijvoorbeeld het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging). Bij een werkgeversorganisatie kunt u denken aan MKB-Nederland.

Collectieve arbeidsovereenkomst in een bedrijfstak of in een bedrijf + twee voorbeelden

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen binnen een bepaalde onderneming gelden, maar ook binnen een bedrijfstak, ook wel branche genoemd. Een voorbeeld van een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bedrijfstak is de collectieve arbeidsovereenkomst Bouw & Infra. Een voorbeeld van een bedrijfscao is de bedrijfscao Eneco

Welke afspraken staan in een collectieve arbeidsovereenkomst?

Afspraken worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld loonschalen, vakantiedagen, ontslag en pensioen. Als afspraken in een toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst in strijd zijn met afspraken in de arbeidsovereenkomst, gelden de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst. Wel moet de werknemer onder meer gebonden zijn aan de cao en onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst vallen.

Wanneer bent u gebonden aan een cao?

U kunt gebonden zijn aan een collectieve arbeidsovereenkomst als u lid bent van een vakorganisatie met wie de cao is aangegaan en als u onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomst valt. De werkingssfeer vindt u vaak terug in de collectieve arbeidsovereenkomst zelf. Hierbij is ook van belang of de werkgever gebonden is.

Bent u geen lid van een werknemersorganisatie die partij is bij cao, maar is uw werkgever wel aan de cao gebonden? Dan moet uw werkgever afspraken over arbeidsvoorwaarden in de cao ook aan u aanbieden. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat u dat niet zelf kunt afdwingen in het geval uw werkgever dit niet doet.

Zijn u en uw werkgever allebei geen lid van een bij de collectieve arbeidsovereenkomst partij zijnde organisatie, dan kunt u er alsnog aan gebonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door een zogenaamd incorporatiebeding in uw arbeidsovereenkomst of via een algemeenverbindendverklaring van de cao. Wederom moet u dan wel onder de werkingssfeer van de betreffende cao vallen.

Nawerking cao

Na het einde van de collectieve arbeidsovereenkomst zijn u en uw werkgever in principe niet meer gebonden aan de cao. Arbeidsvoorwaarden zullen echter nog wel nawerken in uw arbeidsovereenkomst. Dit is overigens niet altijd het geval als u en uw werkgever alleen gebonden waren door een algemeenverbindendverklaring van de cao.

Het kan raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen over de bepalingen en arbeidsvoorwaarden die al dan niet nawerken, ook als u alleen gebonden was door een algemeenverbindendverklaring van de cao. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen met betrekking tot doorbetaling van loon en de hoogte daarvan bij ziekte, in het geval in de cao anders is bepaald dan in uw arbeidsovereenkomst.

Meer weten over de collectieve arbeidsovereenkomst? Kijk de video hieronder! Daarin wordt uitgebreider op de informatie ingegaan door het FNV.

Waarom juridische hulp?

Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter. Lees ook eens ons artikel over de arbeidsovereenkomst.