Reizen

Wat als de organisator van uw pakketreis de overeenkomst beëindigd?

Home » Reizen » Beëindiging pakketreis door organisator

Beëindigen pakketreis door organisator

Beëindiging pakketreisovereenkomst door organisator

De organisator van uw pakketreisovereenkomst kan de overeenkomst beëindigen en de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen volledig terug te betalen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal.

Ook moet de reiziger door de organisator van de beëindiging van de overeenkomst op de hoogte worden gebracht binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn.

Hoe lang is de termijn?

  1. Reis van meer dan zes dagen: twintig dagen vóór het begin van de pakketreis
  2. Reis van twee tot zes dagen: zeven dagen vóor het begin van de pakketreis
  3. Reis van minder dan twee dagen: achtenveertig uur vóór het begin van de pakketreis


Wanneer kan de organisator de pakketreis beëindigen zonder vergoeding verschuldigd te zijn?

De organisator van uw pakketreisovereenkomst kan de overeenkomst ook beëindigen en de reiziger alle voor de pakketreis betaalde bedragen volledig terug te betalen zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Dan moet hij u als reiziger ook zo snel mogelijk en vóór het begin van de pakketreis op de hoogte brengen van het beëindigen van de overeenkomst.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding, tegemoetkoming of terugbetaling van enige kosten, win dan juridisch advies in.


Herkent u een mogelijk problematische situatie of ziet u rechten, plichten of mogelijkheden waarvan u meer wilt weten?
Voor een juiste beoordeling van uw juridische situatie en mogelijkheden is het altijd noodzakelijk de details van uw individuele kwestie te kennen. Alleen dan kan de juistheid van informatie worden gegarandeerd. Het is ten slotte altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen voordat u besluit zich te wenden tot de rechter.