Arbeidsrecht

Ziekte

– Als de re-integratie vastloopt: het deskundigenoordeel bij het UWV 
Wat is passende arbeid en moet ik deze accepteren bij mijn re-integratie?

Voor werknemer

Opzeggen contract voor onbepaalde tijd
– Opzeggen contract voor  bepaalde tijd
Ik wil ontslag op staande voet nemen

– Mijn werkgever wil mij op staande voet ontslaan 
Mijn werkgever  wil mijn contract opzeggen
– De opzegtermijn van de werknemer 
De opzegtermijn van de werkgever

Wat is en hoe langt duurt een WW-uitkering?
Ontslag nemen en de WW-uitkering
WW-uitkering na verlies werk

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? 
– Heb ik recht op een transitievergoeding?
Hoe hoog is mijn transitievergoeding?

– Ontslag in overleg met werkgever: de vaststellingsovereenkomst 

Na hoeveel tijdelijke contracten heb ik recht op een vast contract? 

Voor werkgever

Aanzegverplichting werkgever
– De transitievergoeding 
– Opzegverboden

– Ontslag bij verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
– Ontslag bij een verstoorde arbeidsverhouding
– Ontslag bij disfunctioneren werknemer

Opzeggen arbeidsovereenkomst
– De opzegtermijn van de werknemer 
– De opzegtermijn van de werkgever 
– Ontslaan op staande voet

– Ontslag in overleg met werknemer: de vaststellingsovereenkomst

Overig 

Stilzwijgende voortzetting arbeidsovereenkomst
– Gesubsidieerde rechtsbijstand
Het concurrentiebeding